Wie zijn wij?
Wij zijn een bureau voor vriendschap en contacten voor mensen met een psychiatrische achtergrond .De kerngroep functioneert zoveel mogelijk, zelfstandig en worden praktisch ondersteund door de coördinator die bij de activiteiten aanwezig is en werkt in het hoofdkantoor te Groningen. Het bureau is bemenst door vrijwilligers.

Voor wie?
Mensen die in aanraking zijn of zijn geweest met de psychiatrie en die moeite hebben met het aangaan en/of vinden van sociale contacten en hierbij ondersteuning wensen. Het bureau richt zich vooral op inwoners van provincie Groningen. De groep varieert van mensen die zelfstandig, begeleid zelfstandig of beschermd wonen. Leeftijd varieert vanaf 16 jaar tot ruim 80 jaar. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Wat doen wij?
Door het organiseren van activiteiten willen wij de mogelijkheid bieden aan mensen om elkaar in een veilige en gezellige omgeving te ontmoeten en stimuleren om te participeren in wijk of buurt. De activiteiten worden georganiseerd uit de wens en behoefte van de deelnemer.

Waar en wanneer?
De ontmoetingsavonden worden 1 x per maand in de avonduren gehouden in de plaatsen: Groningen, Winschoten, Stadskanaal, Hoogezand – Sappemeer. Inloop vanaf 19.00 uur ± 22.00 uur. In Groningen worden de ontmoetingsavonden gehouden bij Humanitas, Akerkhof- 22 (vlakbij de vismarkt).

Lidmaatschap
Mensen uit de doelgroep kunnen lid worden van Veur Mekander. De kosten hiervan zijn € 5,00 per jaar. Het lidmaatschap loopt van januari tot januari. Hiervoor krijgt u een nieuwsbrief, uitnodigingen voor de komende activiteiten.